ارتباط با ما

ارتباط با ما

ارتباط با ما


اطلاعات شرکت

آدرس: تهران اتوبان آزادگان پل شهیدرجایی بسمت باقر شهر سه راه ایران ترانسفور خیابان انبار نفت انبارآسایش پور دسترسی به این انبار از اتوبان امام علی و اتوبان نواب امکان پذیر است

تلفن: 02155228163 02155228172 و 09122898908

ایمیل: info@mrasayesh.ir